Serwis internetowy Chrystadelfian

Czytaj z nami każdego dnia Biblię...

... a w ciągu roku przeczytasz jeden raz Stary Testament i dwa razy księgi Nowego Testamentu. Dzisiaj czytamy:

Pobierz roczny plan czytania Biblii

O nas

Chrystadelfianie to światowa społeczność ludzi studiujących Biblię, których wspólnota opiera się na jednakowym rozumieniu przesłania biblijnego. Nie posiadamy władz centralnych, które decydują o tym, w co należy wierzyć, a w co nie. Łączą nas wspólne wierzenia, wyróżniające nas od innych, do których każdy doszedł poprzez indywidualne studium Pisma Świętego.

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest synem Boga, który przyszedł na Ziemię by wypełnić staro-testamentalne obietnice, które jego Ojciec przekazał na początku dziejów Ewie, oraz by wywiązać się z przymierzy zawartych z Abrahamen i Dawidem.

Wierzymy, że Jezus był w pełni człowiekiem, poddawanym wielu próbom i kuszonym, podobnie jak my. Jednak w odróżnieniu od innych ludzi nie uległ nigdy tym pokusom oraz nie popełnił żadnego grzechu. Niesprawiedliwie wydany na śmierć został po trzech dniach wskrzeszony z martwych przez Ojca, jedynego prawdziwego Boga i obdarowany życiem wiecznym. Obecnie po swoim wniebowstąpieniu przebywa on w niebie i czeka, aż Bóg ześle go na Ziemię.

Chrystadelfianie żywią nadzieję na zmartwychwstanie do życia wiecznego, które będzie mieć miejsce po powrocie Jezusa na Ziemię. Wierzymy, że nastąpi to wkrótce. W tym czasie ustanowione zostanie Królestwo Boże. Wśród poddanych Królestwa Bożego szczególną rolę pełnić będzie również naród Izraela, jako cieleśni potomkowie Abrahama.

Chrystadelfianie wierzą, że zbawienie człowieka jest możliwe tylko poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa i po przyjęciu chrztu. Tylko w ten sposób możemy stać się współdziedzicami obietnic przekazanych Abrahamowi.

Do góry
© 2015 Społeczność Chrystadelfian w Polsce
mieliśmy już  gości
o serwisie